Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Jednolity Plik Kontrolny DM Plaza

Generowanie sprawozdań Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) jest dostępne w DM Plaza.

Do końca roku funkcja ta jest w cenie aktualizacji DM Plaza 2014 i Plaza Platinum.

Wg definicji Ministerstwa Finansów „Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego dalsze przetwarzanie.”

Celem JPK jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej.

Obowiązek przekazywania JPK na żądanie organów podatkowych, zgodnie z dodanym do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) art. 193a dotyczy podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) obowiązuje od:

  • 1 lipca 2016r. – duże podmioty
  • 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
  • 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

Do podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy prowadzącego księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych, należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Produkty DM Plaza umożliwiają generowanie pliku JPK w następujących strukturach:

  • magazyn – JPK_MAG
  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
  • faktury VAT – JPK_FA
Generator sprawozdań JPK
Generator sprawozdań JPK w DM Plaza 2014

Dzięki proponowanemu przez nas rozwiązaniu użytkownicy programu mogą w prosty sposób wywiązać się z obowiązku nałożonego przez ustawodawcę. Program DM Plaza na podstawie danych zawartych w systemie stworzy właściwe zbiory danych i dokona ich wstępnej weryfikacji.

Podstawa prawna:


28 lipca 2016
(+48) 801 090 135
(+48) 608 826 738

od pon. do pt. w godz. 09:00 - 16:00
serwis@dmplaza.eu
Zgłoszenia dla serwisu DM Plaza
Forum dyskusyjne
Pytania i odpowiedzi.
Potrzebujesz pomocy?
Zerknij tutaj.

Przejdź do forum
Zgłoś błąd
Zauważyłeś błąd w naszym programie?
Zgłoś to a postaramy się
go jak najszybciej wyeliminować.

Zgłoś błąd